จัดทัพองค์กรด้วยโหราศาสตร์จีน

จัดทัพองค์กรด้วยโหราศาสตร์จีน คัดเลือกทีมงานตามศาสตร์โหวงเฮ้ง “อ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น” วิเคราะห์ศักยภาพ
พนักงานและจัดบทบาทที่เหมาะสมตามความถนัดที่ซ่อนอยู่ รวมถึงวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจูงใจทีมงาน