“อะไรที่เรามี passion เราจะไม่รู้สึกว่ามันยาก” พี่โจ้ ธนา เธียรอัจฉริยะ

“อะไรที่เรามี passion เราจะไม่รู้สึกว่ามันยาก” พี่โจ้ ธนา เธียรอัจฉริยะ

บันทึกเส้นทางเข้าสู่โหราศาสตร์จีน ของ Pinnacle Destiny Advisor

คำพูดนี้ ชวนให้ณิรินทร์คิดถึงเส้นทางการเดินทางเข้าสู่โลกโหราศาสตร์จีนของตัวเอง ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้คนที่เรารู้จักประหลาดใจ ตัวณิรินทร์เอง ก็ยังประหลาดใจกับเรื่องที่เหมือนบังเอิญให้เราได้เดินเส้นทางนี้….
.
ณิรินทร์มีโอกาสได้แชร์เรื่องราว จุดเริ่มต้นของเส้นทางที่ปรึกษาดวงชะตาสแกนพรสวรรค์ด้วยโหราศาสตร์จีน เหตุผลความเป็นมาของการเข้าสู่โลกโหราศาสตร์จีน รวมถึงแรงบันดาลใจในการเป็น Professional Chinese Metaphysics Consultant ให้สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Academy of Business Creativity : ABC) ผ่านเวที ABCTalk ค่ะ
.
ขอบพระคุณเพื่อนร่วมทางในเส้นทางนี้ของณิรินทร์ทุกท่านค่ะ เทพพรหมเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครูบาอาจารย์ และที่สำคัญที่สุด คุณลูกค้าทุก ๆ ท่านค่ะ ฟีดแบค คำติชม คำแนะนำ และการสนับสนุนของทุกท่านทำให้ณิรินทร์ใจฟู รู้สึกขอบคุณจากใจ และดีใจไปกับทุกท่านที่คอยส่งข่าวดี อัปเดตให้ฟังอย่างต่อเนื่อง เป็นเกียรติ ภูมิใจ และดีใจที่ได้ดูแลทุกท่านจริง ๆ ค่ะ เติบโตไปด้วยกันนะคะ ^ ^

บทความที่เกี่ยวข้อง

เคยไหม ? ปรับตัวเข้ากับคนรัก หรือเพื่อนร่วมงานไม่ได้สักที
มารู้จักลักษณะนิสัยของคนธาตุต่าง ๆ กับ
Pinnacle Destiny Magazine
ดั่งคำพูดที่ว่า “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”

เรียนรู้และนำมาปรับใช้ เพิ่มโอกาสความสำเร็จและพัฒนาตนเอง เตรียมพร้อมสำหรับโอกาสที่วิ่งเข้ามา อะไรที่ควรระวัง
สิ่งที่เราควรเน้นโอกาสและทิศทางด้านการเงิน การงาน ธุรกิจของคุณเอง

ลักษณะนิสัยคนแต่ละธาตุ

คนธาตุไม้หยาง

คนธาตุทองหยิน

คนธาตุดินหยิน

คนธาตุไฟหยาง

คนธาตุน้ำหยาง

ปี 2565

“อะไรที่เรามี passion เราจะไม่รู้สึกว่ามันยาก” พี่โจ้ ธนา เธียรอัจฉริยะ

“อะไรที่เรามี passion เราจะไม่รู้สึกว่ามันยาก” พี่โจ้ ธนา เธียรอัจฉริยะ

บันทึกเส้นทางเข้าสู่โหราศาสตร์จีน ของ Pinnacle Destiny Advisor

คำพูดนี้ ชวนให้ณิรินทร์คิดถึงเส้นทางการเดินทางเข้าสู่โลกโหราศาสตร์จีนของตัวเอง ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้คนที่เรารู้จักประหลาดใจ ตัวณิรินทร์เอง ก็ยังประหลาดใจกับเรื่องที่เหมือนบังเอิญให้เราได้เดินเส้นทางนี้….
.
ณิรินทร์มีโอกาสได้แชร์เรื่องราว จุดเริ่มต้นของเส้นทางที่ปรึกษาดวงชะตาสแกนพรสวรรค์ด้วยโหราศาสตร์จีน เหตุผลความเป็นมาของการเข้าสู่โลกโหราศาสตร์จีน รวมถึงแรงบันดาลใจในการเป็น Professional Chinese Metaphysics Consultant ให้สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Academy of Business Creativity : ABC) ผ่านเวที ABCTalk ค่ะ
.
ขอบพระคุณเพื่อนร่วมทางในเส้นทางนี้ของณิรินทร์ทุกท่านค่ะ เทพพรหมเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครูบาอาจารย์ และที่สำคัญที่สุด คุณลูกค้าทุก ๆ ท่านค่ะ ฟีดแบค คำติชม คำแนะนำ และการสนับสนุนของทุกท่านทำให้ณิรินทร์ใจฟู รู้สึกขอบคุณจากใจ และดีใจไปกับทุกท่านที่คอยส่งข่าวดี อัปเดตให้ฟังอย่างต่อเนื่อง เป็นเกียรติ ภูมิใจ และดีใจที่ได้ดูแลทุกท่านจริง ๆ ค่ะ เติบโตไปด้วยกันนะคะ ^ ^

เคยไหม ? ปรับตัวเข้ากับคนรัก หรือเพื่อนร่วมงานไม่ได้สักที มารู้จักลักษณะนิสัยของคนธาตุต่าง ๆ กับ
Pinnacle Destiny Magazine

ดั่งคำพูดที่ว่า “รู้เขา รู้เรา
รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”


เรียนรู้และนำมาปรับใช้ เพิ่มโอกาสความสำเร็จและพัฒนาตนเอง เตรียมพร้อมสำหรับโอกาสที่วิ่งเข้ามา อะไรที่ควรระวังสิ่งที่เราควรเน้นโอกาสและทิศทางด้านการเงิน การงาน ธุรกิจของคุณเอง

ลักษณะนิสัยคนแต่ละธาตุ

คนธาตุไม้หยาง

คนธาตุทองหยิน

คนธาตุดินหยิน

คนธาตุไฟหยาง

คนธาตุน้ำหยาง

ปี 2565